Rýchlejší internet Optimal+


Vlastnosti programu


Poplatok za dáta prenesené nad objem zahrnutý v mesačnom poplatku

Dátová úroveň Objem dát dátovej úrovne (celkový objem prenesených dát počas fakturačného obdobia) Príplatok k mesačnému poplatku
Dátová úroveň A nad 2 GB až 3 GB 2,00 €
Dátová úroveň B  nad 3 GB až 5 GB 3,00 €
Dátová úroveň C  nad 5 GB až 10 GB 4,00 €
Dátová úroveň D  nad 10 GB 5,00 €
  • Čerpaný objem dát v objeme 2 GB je zahrnutý v cene mesačného poplatku a nie je spoplatnený samostatným poplatkom.
  • Dátová úroveň predstavuje definovaný objem možného čerpania dát nad objem dát zahrnutých v mesačnom poplatku produktu Rýchlejší internet Optimal+.
  • Čerpanie dát vo vyššie uvedených dátových urovniach je spoplatnené mesačným príplatkom uvedeným pri každej dátovej úrovni.

Ceny sú uvedené s DPH.