Hotelová a Obchodná akadémia Brezno

Máme doma zlato

24 11 2014

Mgr. Anna Šulejová

19. 11. bol veľký deň pre nás športovcov. Konali sa Majstrovstvá v halovom veslovaní banskobystrického kraja. Prvý dojem na našich súperov bol zastrašujúci. Teamovosť nechýbala len pri ťahaní ale aj pri povzbudzovaní.

Read more Máme doma zlato

Florbalový turnaj

24 11 2014

Administrator

Dňa 13.11.2014 sa družstvá dievčat a chlapcov zúčastnili  I. kola stredoškolskej ligy v elektronických šípkach. Súťaž sa konala v Dart Clube v Brezne. Súťaže sa zúčastnilo nezvyčajne veľké množstvo škôl, ktoré sa predtým tomuto športu nevenovali, alebo sa nezúčastňovali súťaží.

Read more Kvalifikácia na 11. Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v elektronických šípkach

Vianočné pozvánky

20 11 2014

Administrator

 

ZAHRANIČNÁ PRAX NA NAŠEJ ŠKOLE

20 11 2014

Mgr. Veronika Kvietková

Cudzie jazyky sú bránou do sveta, otvárajú nám totiž mnohé dvere. Pre výučbu cudzích jazykov je najlepšie konfrontovať študentov s autentickým prostredím. Umožniť im, aby strávili nejaký čas v krajine, v ktorej sa cudzím jazykom hovorí. Je to možné realizovať formou zahraničnej praxe, ktorú naši študenti absolvujú. Pre nich je to veľká výhoda, naučia sa počúvať a používať jazyk v praxi a zároveň sa zdokonaľujú i po odbornej stránke. Stávajú sa samostatnejšími, učia sa riešiť problémy sami za seba. Spoznávanie cudzích krajín, ich zvykov a špecialít je príležitosťou prepájať vedomosti z viacerých predmetov – geografia, história, spoločenská komunikácia, cestovný ruch atď. Komunikácia v cudzom jazyku je pre študentov veľkou motiváciou, dáva im možnosť, rozšíriť si slovnú zásobu a pohotovo reagovať v každodenných situáciách.

Učiť sa cudzie jazyky je pre mladých ľudí v dnešnej dobe veľkou výzvou i nutnosťou zároveň.

 Mgr. Veronika Kvietková

Read more ZAHRANIČNÁ PRAX NA NAŠEJ ŠKOLE