Hotelová a Obchodná akadémia Brezno

Dňa 13.11.2014 sa družstvá dievčat a chlapcov zúčastnili  I. kola stredoškolskej ligy v elektronických šípkach. Súťaž sa konala v Dart Clube v Brezne. Súťaže sa zúčastnilo nezvyčajne veľké množstvo škôl, ktoré sa predtým tomuto športu nevenovali, alebo sa nezúčastňovali súťaží.

Read more Kvalifikácia na 11. Majstrovstvá Slovenskej republiky stredných škôl v elektronických šípkach

Vianočné pozvánky

20 11 2014

Administrator

 

ZAHRANIČNÁ PRAX NA NAŠEJ ŠKOLE

20 11 2014

Mgr. Veronika Kvietková

Cudzie jazyky sú bránou do sveta, otvárajú nám totiž mnohé dvere. Pre výučbu cudzích jazykov je najlepšie konfrontovať študentov s autentickým prostredím. Umožniť im, aby strávili nejaký čas v krajine, v ktorej sa cudzím jazykom hovorí. Je to možné realizovať formou zahraničnej praxe, ktorú naši študenti absolvujú. Pre nich je to veľká výhoda, naučia sa počúvať a používať jazyk v praxi a zároveň sa zdokonaľujú i po odbornej stránke. Stávajú sa samostatnejšími, učia sa riešiť problémy sami za seba. Spoznávanie cudzích krajín, ich zvykov a špecialít je príležitosťou prepájať vedomosti z viacerých predmetov – geografia, história, spoločenská komunikácia, cestovný ruch atď. Komunikácia v cudzom jazyku je pre študentov veľkou motiváciou, dáva im možnosť, rozšíriť si slovnú zásobu a pohotovo reagovať v každodenných situáciách.

Učiť sa cudzie jazyky je pre mladých ľudí v dnešnej dobe veľkou výzvou i nutnosťou zároveň.

 Mgr. Veronika Kvietková

Read more ZAHRANIČNÁ PRAX NA NAŠEJ ŠKOLE

CK Royal Dreams

03 11 2014

Ing. Erika Kurajdová

Read more CK Royal Dreams

O múdrosti nášho starého slovenského porekadla sme sa presvedčili vo štvrtok, 9.októbra 2014, keď sme mali možnosť navštíviť firmu LKW WALTER vo Viedni. Je to veľká logistická firma zamestnávajúca ľudí zo 40 rôznych krajín, venujúca sa preprave po celom svete. 

Read more Koľko rečí vieš – toľko krát si človekom