Hotelová a Obchodná akadémia Brezno

Dance maratón

13 04 2015

Success š.s.

 

Read more Dance maratón

Študentská spoločnosť Success spríjemnila našim študentom posledný deň vyučovania pred veľkonočnými prázdninami. V telocvični sa premietali animované rozprávky, ktoré si študenti pohodlne vychutnávali v pyžamku. Najkrajšie pyžamká boli ocenené sladkou odmenou. 

Read more Netradičný prvo –aprílový deň na HA a OA

Prijímacie kritéria 2015

01 04 2015

Administrator

Kritéria prijímacieho konania na Hotelovú Akadémiu         v Brezne na na odbor Hotelová akadémia a Manažment regionálneho a cestovného ruchu nájdete TU


Kritéria prijímacieho konania na Obchodnú Akadémiu      v Brezne nájdete TU

Read more Prijímacie kritéria 2015

Zo Slanickej osady sme priviezli medailu

17 03 2015

Mgr. Anna Šulejová

Súťažiť s účastníkmi Majstrovstiev sveta a žiakmi 3. a 4. ročníka nie je jednoduché. Veronika Ološtiaková, žiačka  II. E triedy sa o tom presvedčila v celoslovenskom finále súťaže v písaní na počítači, ktoré  v dňoch 10. – 11. 03. 2015 zorganizovala Spojená škola Slanická osada, Námestovo.  Veronika si účasť medzi 20-timi najrýchlejšími „pisármi“ Slovenskej republiky zabezpečila svojim výkonom v krajskom kole.

Read more Zo Slanickej osady sme priviezli medailu

„Spikujeme so škôlkármi“

12 03 2015

Success š.s.

Do podnikateľského plánu š. s. SUCCESS sme zahrnuli zaujímavý projekt zameraný na prácu s najmenšími detičkami s názvom „SPIKUJEME SO ŠKÔLKÁRMI“. Príprava našej akcie bola pre nás zaujímavou a novou  skúsenosťou, pretože sme nevedeli ako nás detičky príjmu.

Read more „Spikujeme so škôlkármi“