Hlavná stránka
30.03.2015

TOPlist
Ako často navštevujete knižnicu...
 
Aktuality

MAREC - MESIAC KNÍH

3.3.2015              10.00       Deti Slnka- zážitkové čítanie / SŠI Vranov n/T.

3.3.2015              10.00       Základy počítačovej gramotnosti 

4.3.2015              10.00       O Kalebale - zážitkové čítanie / SŠI Vranov n/T.

4.3.2015              10.00       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

4.3.2015              15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

4.3.2015              13.30       Zábavná matematika  - Tvorivá dielňa

5.3.2015              15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

6.3.2015              10.00       Kde je Afrika? - zážitkové čítanie / MŠ Jastrabie

10.3.2015            10.00       Základy počítačovej gramotnosti 

11.3.2015            10.00       O Kalebale - zážitkové čítanie / ZŠ Banské

11.3.2015            13.30       Zábavná matematika  - Tvorivá dielňa

11.3.2015            10.00       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

11.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

12.3.2015            10.00       Stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou - Autorka kníh pre deti a mládež

12.3.2015            11.30       Stretnutie so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou - Autorka kníh pre deti a mládež

12.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

16.3.2015            10.00       Deň ľudovej rozprávky - Celoslovenská súťaž

16.3.2015            15.00       Dobrá pamäť - Medzinárodný týždeň mozgu / Prednáška spojená s tréningom pamäti

17.3.2015            10.00       Pohrajme sa s pamäťou - Medzinárodný týždeň mozgu / Zábavno vzdelávacie podujatie pre ZŠ

17.3.2015            10.00       Základy počítačovej gramotnosti

18.3.2015            10.00       Červená čiapočka a krokodíl - Medzinárodný týždeň mozgu / Tvorivé čítanie pre deti MŠ

18.3.2015            13.30       Zábavná matematika  - Tvorivá dielňa

18.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

19.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

20.3.2015            13.30       Klub priateľov internetu - Sfilmované knihy, beseda o knihách, ktoré boli sfilmované

23.3.2015            10.00       Začiatok burzy kníh - Predaj opotrebovaných a darovaných kníh (do 17.00 h)

23.3.2015            10.00       Stretnutie so spisovateľkou Andreou Rímovou - Autorka románov pre ženy

23.3.2015            16.30       Stretnutie so spisovateľkou Andreou Rímovou - Autorka románov pre ženy 

23.3.2015                            Čítačka s písačkou VII. - Vyhlásenie regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže

23.3.2015                            Komiksiáda, alebo komikskom k čítaniu- Vyhlásenie celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

23.3.2015            13.30     "Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna kniha..." - prednáška o histórii a vývoji knihy

24.3.2015            10.00       Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

24.3.2015            10.00       Základy počítačovej gramotnosti

24.3.2015            13.30       Malý spisovateľ - literárna tvorivá dielňa pre deti

25.3.2015            09.00       Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

25.3.2015            10.00       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

25.3.2015            11.00       Slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

25.3.2015            13.30     "Tak to vidím ja..." - výtvarná tvorivá dielňa

25.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka 

26.3.2015            10.00       Les ukrytý v knihe - čítanie s porozumením a workshop

26.3.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - Kurz nemeckého jazyka

26.3.2015            16.00       História vranovských ulíc - Prezentácia knihy Cyrila Melničáka

26.3.2015            16.00       Súťaž o najlepšiu čitateľskú rodinu- Súťaž rodín v rôznych disciplínach v rámci čítania

27.3.2015            10.00       Meduška - zážitkové čítanie pre MŠ

27.3.2015            10.00     "Kde bolo, tam bolo" - prednáška o histórii a vývoji knihy

27.3.2015            17.00       NOC S ANDERSENOM - Medzinárodné podujatie 

27.3.2015            18.00       Stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom - beseda pre deti a rodičov

30.3.2015            10.00       Veľkonočné tradície - Tradičné veľkonočné zvyky 

30.3.2015            10.00       Veľkonočné tradície - Tradičné veľkonočné zvyky  

 

Počas celého TSK 23.3.2015 - 29.3.2015 bude prebiehať  - bezplatný zápis nových čitateľov

                                                                                                    - 50% zľava na sankčné poplatky

                                                                                                    - burza vyradených kníh v čase od 10.00 - 17.00 h

Priebežne
  Ponuka stálych podujatí pre MŠ a ZŠ

 

 
Fotodokumentáciu nájdete na stránke www.facebook.com/HKVranov/   TU