Hlavná stránka
27.02.2015

TOPlist
Ako často navštevujete knižnicu...
 
Aktuality

PROGRAM JARNÝCH PRÁZDNIN V KNIŽNICI

(23. 2. – 27. 2. 2015)

10.00h – 11.00h Zážitkové čítanie vždy s inou témou (každý deň okrem štvrtku)

14.00 – Tvorivé dielne, spoločenské hry, literárne súťaže (každý deň)

FEBRUÁR  2015 

3.2.2015              10.30       O vranách pri Topli - zážitkové čítanie / MŠ Sídlisko II

4.2.2015              10.00       Príroda okolo nás - pre žiakov SŠI Vranov n/T.

4.2.2015              11.00       Príroda okolo nás - pre žiakov SŠI Vranov n/T.

6.2.2015              10.30       Bibliograficko-informatická príprava / ZŠ Banské

10.2.2015            13.30       Valentínska tvorivá dielňa - pre verejnosť

11.2.2015            16.00       Nemecký jazyk v knižnici  (úvodné stretnutie/zápis)

12.2.2015            10.00       Porada bibliografov PSK - pracovné stretnutie bibliografov regionálnych knižníc PSK

17.2.2015            10.15       O vranách pri Topli - zážitkové čítanie / MŠ Sídlisko Juh 

18.2.2015            10.00       O vranách pri Topli - zážitkové čítanie / MŠ Sídlisko Juh 

18.2.2015            10.00       Spass mit Deutsch für alles - začiatočníci A

                             15.30       Spass mit Deutsch für alles - pokročilí

19.2.2015            15.30       Spass mit Deutsch für alles - začiatočníci B

19.2.2015            13.30       Klub priateľov internetu - vedomostná súťaž

23.2.2015            13.30       Šikovnejší vyhráva... - zábavné a spoločenské hry pre deti

24.2.2015            13.30       Hádaj, na čo myslím! - zábavná literárna súťaž pre deti  

24.2.2015            10.00       Základy počítačovej gramotnosti - 18. cyklus počítačových stretnutí pre seniorov a znevýhodnených

25.2.2015            13.30       Tvorivá dielňa Drôtovanie - pre deti a mládež 

25.2.2015            10.00       Spass mit Deutsch für alles - začiatočníci A

                           15.30       Spass mit Deutsch für alles - pokročilí

26.2.2015             13.30      Osmijankove rozprávky - zážitkové čítanie pre deti 

26.2.2015             15.30      Spass mit Deutsch für alles - začiatočníci B

27.2.2015             13.30      Pohrajme sa s rozprávkami - literárna tvorivá dielňa pre deti

 

                                               Tvorivé dielne -  každú stredu

Priebežne
  Ponuka stálych podujatí pre MŠ a ZŠ

 

 
Fotodokumentáciu nájdete na stránke www.facebook.com/HKVranov/   TU