Header image
KLÁŠTOR NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE:
kontemplatívny kláštor s pápežskou klauzúrou
line decor
                          Rád klarisiek kapucínok na Slovensku, sídlo: Kopernica 98, 967 01 Kremnica
line decor

 

 
  

 
 
  

NÁŠ PRAMEŇ

        

            Charizma je svetelným lúčom, ktorý dopadá z neba na našu zem. Lúčom, ktorý svieti a hreje do tmy našich dní. Je lúčom ohňa, ktorým je Duch Svätý. Charizma je lúčom Ducha Svätého.
Takýto svetelný lúč z večnosti zasiahol v stredoveku bohatého mladíka Františka a jeho obdivovateľku Kláru. Duch Svätý ho zasiahol priamo do srdca. Osvietil mu myseľ a dušu naplnil nesmiernou radosťou. Radosťou z Kristovej chudoby a radosťou z ohlasovania jeho slova. On zostúpil do jeho srdca a premieňal ho vrúcnou láskou k modlitbe a životom prísnej kajúcnosti.
         

Duch Svätý daroval svetu cez Františka a Kláru charizmy chudoby a radosti, modlitby a ohlasovania, pokory a pokánia. Nie sú to jeho mimoriadne a zázračné charizmy, ako v prvotnej Cirkvi. Sú jednoduché a skromné. Keď sa však vďačne prijímajú a do dôsledkov žijú, vo svete sa ukazujú také krásne a príťažlivé, že im mnohí nedokážu odolať. Zrazu sa tieto charizmy stávajú mimoriadnymi a spôsobujú v srdciach ľudí skutočné premeny i zázraky. Tým najväčším je ich úprimné obrátenie.
 (Z knihy Krása Cirkvi a svätej Kláry z Assisi, M. Urban)

 

KRÍŽ ZO SV. DAMIÁNA

ikona