OVERTE SI
Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Faktúry a platby > Vaša faktúra a stav účtu

Vaša faktúra a Stav účtu

Vzor Faktúry a Stavu účtu, popisy položiek

(platí pre dokumenty zasielané v papierovej aj v elektronickej podobe)

Tip: Ak ešte nevyužívate doručovania vašich faktúr v elektronickej podobe, zmeňte si ho a získate nielen vyšší komfort, ale ich aktiváciou navyše prispejete k šetreniu životného prostredia. Viac informácií

Faktúra

 1. Odberateľ: Účastník, s ktorým je uzatvorená zmluva.
 2. Adresa: Adresa, na ktorú sa posiela faktúra.
 3. Variabilný symbol: Identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom.
 4. Bankové spojenie: Zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra banka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa alebo VÚB.
 5. Číslo dokladu: Číslo faktúry.
 6. Dátum dodania: Dátum zdaniteľného plnenia.
 7. Dátum vyhotovenia: Dátum vystavenia faktúry.
 8. Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého má byť platba pripísaná v prospech účtu spoločnosti Slovanet.
 9. Spôsob úhrady: Spôsob, ktorým uhrádzate faktúry. Odporúčame uhrádzať faktúry inkasom.
 10. Názov služby: Názov služby a obdobie, v ktorom ste službu využívali.
 11. Základ dane: Hodnota, z ktorej je počítaná daň.
 12. Spolu na úhradu: Celková fakturovaná suma pre túto faktúru ku koncu daného zúčtovacieho obdobia v € s DPH.
 13. moj.slovanet.sk: Na tejto stránke si môžete prezrieť svoje faktúry. Prostredníctvom mena uvedeného vo faktúre si vygenerujete prístup na stránku moj.slovanet.sk.
 14. Užitočné kontakty

Stav účtu

 

 1. Odberateľ: účastník, k s ktorým je uzatvorená zmluva
 2. Adresa: adresa, na ktorú sa posiela faktúra
 3. Variabilný symbol: identifikačný údaj pri úhrade faktúry bankovým prevodom a tiež pre ktorý variabilný symbol sa vzťahuje stav účtu
 4. Bankové spojenie: zoznam bánk a čísla účtov, ktoré slúžia na úhradu platieb za využívané služby: Tatra Banka, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa alebo VÚB
 5. Predchádzajúci stav účtu: Váš stav účtu za predchádzajúce fakturačné obdobie (k danému dátumu). Mínusový znak znamená, že ste mali nedoplatok.
 6. Realizované platby: Vaše platby, ktoré Slovanet eviduje za konkrétne obdobie ktoré je uvedené na stave účtu
 7. Suma vystavených dokladov: suma faktúry (príp. faktúr), ktoré Vám boli vystavené v uvedenom dátume
 8. Vás stav účtu k dátumu XX.XX.: Váš aktuálny stav účtu
 9. Celková suma k úhrade: konečná suma, ktorú je potrebné uhradiť ku dňu xx.xx
 10. moj.slovanet.sk: na tejto stránke si môžete prezrieť svoje faktúry. Prostredníctvom mena uvedeného vo faktúre si aktivujete prístup na stránku moj.slovanet.sk
 11. Užitočné kontakty