OVERTE SI

Platba inkasom

Platba inkasom je lacný a najkomfortnejší spôsob úhrady pre všetky typy služieb, bezhotovostným prevodom z vášho účtu v prospech účtu príjemcu platby. Pre platbu inkasom potrebujete mať len bežný bankový účet a váš súhlas poskytnutý banke, tzv. povolenie na inkaso.

Výhody pre vás

Pri platbe inkasom budú vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy, ani meniť trvalé príkazy pri zmene DPH. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Stačí, ak raz vyplníte jednoduché tlačivo vo vašej banke alebo si inkaso aktivujete cez internetbanking.

Postup aktivácie

 1. Vezmite si vašu najnovšiu faktúru od Slovanetu a navštívte svoju banku. V banke požiadajte o aktiváciu povolenia na inkaso zo svojho účtu, pričom uveďte nasledovné údaje:
  • číslo vášho účtu
  • číslo účtu Slovanetu, v prospech ktorého sa má inkaso uskutočniť: zo zoznamu účtov Slovanetu na vašej faktúre vyberte ten, ktorý je vo vašej banke. Ak sa vaša banka v zozname nenachádza, uveďte účet Slovanetu v Tatra banke (2625191125/1100).
  • variabilný symbol neuvádzajte (len ak by ho vaša banka vyslovene vyžadovala, nájdete ho na vašej faktúre, je 10-miestny a začína číslom "10". Pozor, číslo faktúry nie je variabilný symbol.)
  • limit inkasa nie je potrebné uviesť, ak ho však uviesť chcete, dodržte zásady uvedené nižšie
  • platnosť od/do: v položke "od" uveďte aktuálny dnešný dátum, položku "do" neuvádzajte (na dobu neurčitú/do odvolania)
  • periodicitu nie je potrebné uviesť. Ak ju vaša banka vyžaduje alebo ju sami chete uviesť, uveďte mesačnú periodicitu
  • dni platnosti neuvádzajte žiadne obmedzenia na určité dni v mesiaci
 2. kontaktujte Slovanet, oznámte nám, že chcete platiť inkasom a z vyššieuvedených údajov uveďte aspoň číslo vášho účtu, vami vybrané číslo účtu Slovanetu a limit inkasa. Najlepšie je odfaxovať povolenie inkasa na faxové č. 02 / 208 28 622. Údaje nám môžete nahlásiť aj mailom na adresu platby@slovanet.net alebo telefonicky na č. 02 / 208 28 350. Týmto je pre vás platba inkasom aktivovaná.
 3. Na ďalších vystavených faktúrach vám už budeme uvádzať spôsob úhrady inkasom a každý mesiac, približne týždeň pred splatnosťou vašej faktúry, Slovanet elektronicky požiada vašu banku o úhradu príslušnej sumy a vaša úhrada prebehne automaticky.

Ako zvoliť limit pre inkaso

Limit inkasa nie je potrebné uviesť. Ak ho však uviesť chcete, zvoľte si ho s dostatočne vysokou rezervou, podľa toho, aký typ služieb využívate, vyhnete sa tak zbytočnému zablokovanu inkasa v prípade neočakávaných zmien (ako je napríklad aj zmena výšky DPH). Pre služby s mesačným paušálom (a bez poplatkov navyše) odporúčame minimálne limit o 10 % vyšší, ako je výška mesačného paušálu, radšej však aspoň o 50 %.  Pre služby s možnými nepravidelnými poplatkami za prenesené dáta alebo pretelefované minúty zvoľte taký limit, aby bol aj pri výraznejšom čerpaní služieb nad paušál s rezervou vyšší ako očakávaná výška faktúry.

Na čo dať pozor

Nízky limit: Pri nízkom zvolenom limite sa vám môže stať, že v niektorom mesiaci budete potrebovať viac telefonovať alebo používať internet a výška vašej faktúry presiahne limit pre inkaso. Vtedy vaša banka úhradu odmietne a vy budete musieť uskutočniť úhradu "ručne". Preto odporúčame limit voliť bez obmedzenia alebo dostatočne vysoký. Neobmedzený alebo dostatočne vysoký limit oceníte aj vtedy, ak sa v priebehu využívania služieb rozhodnete prejsť na vyšší program, alebo dokúpiť nejakú jednorazovú službu či nové zariadenie. Nebudete musieť v banke nič meniť.

Nedostatočný zostatok prostriedkov na vašom účte: Vo vlastnom záujme zabezpečte, aby bol k dátumu inkasa na vašom účte dostatočný zostatok. V prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte môže banka opakovať inkaso v zmysle súhlasu s inkasom. Ak ani počas opakovania inkasa nebude dostatok peňažných prostriedkov na účte, banka inkaso nezrealizuje a platbu budete musieť uskutočniť sami (napr. podaním osobitného príkazu na úhradu).

Kontakt pre vaše otázky

Ohľadom otázok k platbám za vaše faktúry sa prosím obracajte na oddelenie fakturácie:

 • platby@slovanet.net
 • tel.: 02 / 208 28 350 (v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00)
  • z liniek Slovak Telekomu a miest mimo Bratislavy* môžete voliť miestne tel. číslo 28 28 350
 • fax: 02 / 208 28 622

Naspäť na prehľad možností platieb