OVERTE SI
Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Faktúry a platby > Platba trvalým príkazom

Platby trvalým príkazom

Platba trvalým príkazom je lacný a komfortný spôsob úhrad, ale len pre služby, ktoré majú len pravidelný paušálny poplatok s nemennou výškou, čiže bez akýchkoľvek poplatkov za minúty alebo prenesené dáta navyše. Trvalý príkaz sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom z vášho účtu v prospech účtu príjemcu platby. Pre platbu trvalým príkazom potrebujete mať len bežný bankový účet a váš súhlas poskytnutý banke, tzv. trvalý príkaz na úhradu.

Výhody pre vás

Pri platbe trvalým príkazom budú vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Stačí, ak raz vyplníte jednoduché tlačivo vo vašej banke alebo si trvalý príkaz aktivujete cez internetbanking.

Postup aktivácie

 1. Vezmite si vašu najnovšiu faktúru od Slovanetu a navštívte svoju banku. V banke požiadajte o aktiváciu trvalého príkazu na úhradu zo svojho účtu, pričom uveďte nasledovné údaje:
  • číslo vášho účtu
  • číslo účtu Slovanetu, na ktorý sa má pravidelný prevod uskutočňovať: zo zoznamu účtov Slovanetu na vašej faktúre vyberte ten, ktorý je vo vašej banke. Ak sa vaša banka v zozname nenachádza, uveďte účet Slovanetu v Tatra banke (2625191125/1100).
  • variabilný symbol uveďte ten, ktorý je uvedený na vašej faktúre. Variabilný symbol je 10-miestny a začína číslom "10". Pozor, číslo faktúry nie je variabilný symbol.
  • výšku sumy uveďte presne podľa sumy uvedenej na vašej faktúre, nezaokrúhľujte!
  • platnosť od/do: v položke "od" uveďte aktuálny dnešný dátum, položku "do" neuvádzajte (na dobu neurčitú/do odvolania)
  • periodicitu uveďte podľa periodicity vašich faktúr, vo väčšine prípadov je to periodicita mesačná
  • dátum úhrady odporúčame uviesť 15. deň v mesiaci
 2. Týmto je pre vás platba trvalým príkazom aktivovaná. Nie je potrebné informovať ani kontaktovať Slovanet.

Na čo dať pozor

Trvalý príkaz je použiteľný len pre pravidelné platby: Platbu trvalým príkazom používajte len pre služby, ktoré majú len pravidelný paušálny poplatok s nemennou výškou, čiže bez akýchkoľvek poplatkov za minúty alebo prenesené dáta navyše. Pre služby s premenlivou výškou faktúry je určená platba inkasom.

Z rovnakého dôvodu pri platbe trvalým príkazom je potrebné, aby ste si sledovali vaše faktúry, či je výška vždy rovnaká. Ak by na niektorej faktúre bola iná suma (napríkad ak si časom kúpite nový modem, nový telefón a pod.), je potrebné jednorazovo uhradiť zvyšnú sumu alebo si pamätať, že máte preplatok (ten vám budeme automaticky prenášať vždy do ďalšieho mesiaca).

Nedostatočný zostatok prostriedkov na vašom účte: Vo vlastnom záujme zabezpečte, aby bol k dátumu úhrady na vašom účte dostatočný zostatok, inak banka platbu nezrealizuje a budete ju musieť uskutočniť sami (napr. podaním osobitného príkazu na úhradu).

Kontakt pre vaše otázky

Ohľadom otázok k platbám za vaše faktúry sa prosím obracajte na oddelenie fakturácie:

 • platby@slovanet.net
 • tel.: 02 / 208 28 350 (v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00)
  • z liniek Slovak Telekomu a miest mimo Bratislavy* môžete voliť miestne tel. číslo 28 28 350
 • fax: 02 / 208 28 622

Naspäť na prehľad možností platieb