OVERTE SI

Prístupové uzly

Uzly verejnej elektronickej komunikačnej siete a prístupové uzly Slovanet pre pripojenie pevnou a bezdrôtovou linkou

Uzol Mesto pevná linka flexiLINE
BA Bratislava Áno Áno
BB Banská Bystrica Áno Áno
BJ Bardejov Áno Áno
BR Brezno Áno Áno
CA Čadca Áno Áno
DS Dunajská Streda Áno Nie
DK Dolný Kubín Áno Áno
DV Dubnica nad Váhom Áno Áno
GA Galanta Áno Áno
HE Humenné Áno Áno
KE Košice Áno Áno
KN Komárno Áno Áno
KK Kežmarok Nie Áno
KM Kysucké Nové Mesto Nie Áno
LC Lučenec Áno Áno
LM Liptovský Mikuláš Áno Áno
LV Levice Áno Áno
MI Michalovce Áno Áno
MT Martin Áno Nie
NM Nové Mesto nad Váhom Áno Áno
NR Nitra Áno Áno
NZ Nové Zámky Áno Áno
PE Partizánske Áno Áno
PD Prievidza Áno Áno
PN Piešťany Áno Áno
PO Prešov Áno Áno
Uzol Mesto pevná linka flexiLINE
PP Poprad Áno Áno
PB Považská Bystrica Áno Áno
RS Rimavská Sobota Áno Nie
RV Rožňava Áno Áno
RK Ružomberok Áno Áno
--Sečovce Nie Áno
SE Senica Áno Áno
SI Skalica Áno Áno
--Sládkovičovo Nie Áno
SN Spišská Nová Ves Áno Áno
SL Stará Ľubovňa Áno Nie
SP Stropkov Áno Áno
--Štúrovo Áno Áno
SK Svidník Áno Áno
--Svit Nie Áno
TV Trebišov Áno Áno
TN Trenčín Áno Áno
TO Topoľčany Áno Áno
TT Trnava Áno Áno
VK Veľký Krtíš Áno Nie
VT Vranov nad Topľou Áno Áno
--Želiezovce Nie Áno
ZA Žilina Áno Áno
ZH Žiar nad Hronom Áno Áno
ZM Zlaté Moravce Áno Áno
ZV Zvolen Áno Áno
Legenda:
pevná linka Uzol siete pre trvalé pripojenie pevným dátovým okruhom.
flexiLINE Uzol siete pre bezdrôtové mikrovlnné pripojenie.

Uzly siete Slovanet pre telefonické pripojenie

Vďaka tomu, že Slovanet má vybudované prestupové body do VTS spoločnosti Slovak Telekom vo všetkých 25 primárnych oblastiach, klienti Slovanetu využívajúci pre pripojenie do Internetu telefónnu linku (analógovú alebo ISDN) majú na celom území Slovenska najnižšie telekomunikacné poplatky za najvýhodnejšiu tarifu A od ST. Cez telefonické pripojenie sú z celého Slovenska podporované protokoly V.90, V.34 a ISDN.

Vysvetlivky:
VTS Verejná telefónna sieť.
ISDN Skratka ISDN (Integrated Services Digital Network) sa do slovenčiny často prekladá ako Digitálná sieť integrovaných služieb. ISDN technológia poskytuje digitálny prenos dát prostredníctvom existujúceho metalického vedenia. Pre pripojenie do Internetu umožňuje využívanie jedného alebo až dvoch prenosových kanálov, každého s rýchlosťou 64 kb/s.
V.90 je protokol, ktorý umožňuje pri pripojení do Internetu dosiahnuť rýchlosť až 56 kb/s smerom ku klientovi a 33,6 kb/s smerom od klienta.
V.34 je protokol, ktorý umožňuje pri pripojení do Internetu dosiahnuť rýchlosť 33,6 kb/s.
Poznámka Rýchlosť pripojenia cez protokoly V.90, V.34 nemusí dosiahnuť technologickú maximálnu rýchlosť. Skutočná rýchlosť pripojenia je zvyčajne nižšia a závisí najmä od kvality telefónnej prípojky a miestnych telefónnych vedení, typu a kvality modemu, správnej konfigurácie telefonického pripojenia počítača a u starších počítačov aj od ich výkonu. Verejná elektronická komunikačná sieť a prístupové uzly Slovanetu sú dostatočne dimenzované a nie sú príčinou obmedzenia rýchlosti.