OVERTE SI

Rast firemného internetu

Slovanet reaguje na prieskum internetu v podnikovom segmente

Spoločnosť Slovanet, celoslovenský poskytovateľ internetových komunikačných služieb, dosiahol v prvom štvrťroku 2001 opäť značný nárast počtu klientov z podnikateľského sektora. Ako podotkol Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu, v súčasnosti zaznamenávajú okrem nových užívateľov pripojenia do internetu aj mnoho takých, ktorí prechádzajú od konkurenčných poskytovateľov, čo je dôkazom rastúcej dôvery k značke Slovanet. Podľa vlastných informácií o predpokladanom celkovom počte platiacich užívateľov internetu na Slovensku, je Slovanet po spojení aktivít s ViaPVT jedným z najväčších slovenských poskytovateľov internetových služieb.

Zástupcovia spoločností Slovanet a ViaPVT v tejto súvislosti vyjadrujú počudovanie nad nepresnosťou informácií prieskumnej agentúry Taylor Nelson Sofres (TNS), ktorá nedávno prostredníctvom agentúry SITA uverejnila výsledky svojho prieskumu firemných používateľov internetu. Nehľadiac na to, že TNS publikovala pol roka staré (vo svete internetu priam historické) informácie, do prieskumu neboli zaradení dvaja zo šiestich najväčších slovenských poskytovateľov internetu. Táto skutočnosť značne znižuje reprezentatívnosť prieskumu, skresľuje jeho výsledky a v istom zmysle aj poškodzuje nezaradené spoločnosti. Predstavitelia oboch firiem odporúčajú prieskumným agentúram, aby sa pri realizácii podobných aktivít v budúcnosti lepšie oboznámili so situáciou na internetovom trhu.

Slovanet, a.s. vznikol zlúčením spoločností PSG, Netax a ďalších firiem v prvej polovici minulého roku. Po spojení aktivít so spoločnosťou ViaPVT, a.s. sa zaradil medzi najsilnejších poskytovateľov komunikačných služieb cez internet. V súčasnosti disponuje 40 vlastnými prístupovými uzlami prostredníctvom ktorých sa klienti môžu pripojiť do internetu pevnou a komutovanou linkou. V 23 mestách je dostupné aj pripojenie bezdrôtovou technológiou. Slovanet disponuje vlastnou predajnou sieťou pokrývajúcou viac ako 100 miest na celom Slovensku.