TEXTILE COMPANY  |  TEXTILNÁ SPOLOČNOSŤ  
INDUSTRIAL PARK  |  PRIEMYSELNÝ PARK   
    
MERINA, a.s., Trenčín
Slovak Republic
TEL: 00421 - 32 - 7 414 100
FAX: 00421 - 32 - 7 433 523
Email:info@merina.sk