Merina logo
SK EN

NOVINKY

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE ZA II. POLROK 2010
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia (14.10.2010)
Stanovy akciovej spoločnosti
Výročná správa 2009 - k bodu č. 3,4 programu
k bodu č. 5
k bodu č. 6
k bodu č. 8
k bodu č. 9

ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Účtovná závierka 2009

súvaha
výsledovka
poznámky
výrok audítora

Výročná správa 2009
Prvé predbežné vyhlásenie
Polročná finančná správa 1.-6. 2009

O SPOLOČNOSTI

Merina a.s., ktorá sa 101 rokov zaoberala v hlavnom predmete činnosti textilnou výrobou, dňom 1.5.2009 ukončila výrobnú činnosť. Od 1.5.2009 pokračuje v predaji textilných materiálov, zaoberá sa revitalizáciou pôvodných výrobných priestorov, prenajíma svoje pirestory ďaľším typom výroby, skladovania, maloobchodného predaja a administratívnym činnostiam. V časti areálu vznikla a pokračuje aj výroba textilu, nezávisle od Merina a.s. Dlhodobým záujmom spoločnosti Merina a.s. je vytvorenie priemyselnoobchodného parku s využitím prístupnosti energetických médií, inžinierskych sietí a najmä dobrej polohy areálu v severnej časti mesta v blízkosti jeho centra.

Map

M.R. Štefánika 19/379
911 60 Trenčín
Slovenská republika

E-MAIL: info@merina.sk

Predaj tkanín

Viera Mikušincová
tel: +421 - 32 - 7 414 335
e-mail: mikusincova@merina.sk

Ing. Oľga Ďurišová
tel: +421 - 32 - 7 414 101
e-mail: durisova@merina.sk

Ing. Libor Mišák
tel: +421 - 32 - 7 414 600
e-mail: lmisak@merina.sk

Predaj priadze

Ing. Oľga Ďurišová
tel: +421 - 32 - 7 414 101
e-mail: durisova@merina.sk

Predaj strojov
a strojného zariadenia

Ing. Oľga Ďurišová
tel: +421 - 32 - 7 414 101
e-mail: durisova@merina.sk

Ing. Miroslav Majerník
tel: +421 - 32 - 7 414 100
e-mail: majernik@merina.sk