Priemyselný park MERINA je situovaný oproti budúcemu nákupno - zábavnému centru MAX - Trenčín ENGLISH
 
HOME  |  O AREÁLI  |  NA PREDAJ  |  NA PRENÁJOM  |  MAPA AREÁLU  |  NAŠE SLUŽBY  
 
  O AREÁLI V MESTE TRENČÍN

 Mesto Trenčín - geografia
   Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresovTrenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov.
   Vďaka svojej strategicky výhodnej polohe je Trenčín významným centrom obchodu, hospodárstva, kultúry a športu. Svoje sídla a pobočky tu majú mnohé inštitúcie a  spoločnosti. Dlhoročnú tradíciu v meste majú výstavy a veľtrhy, mesto je známe i ako mesto módy.

Počet obyvateľov mesta = takmer 60 000 obyvateľov

Dôvody pre investovanie v Trenčíne

  • krajské mesto poskytuje široké spektrum služieb a potrebných inštitúcii
  • výhodná geografická poloha a klimatické podmienky
  • blízkosť hraníc s Českou republikou
  • výborná dopravná dostupnosť diaľnicou, železnicou, možnosť leteckej dopravy
  • dostatok  kvalifikovanej pracovnej sily
  • vhodná vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
  • široká sieť stredných škôl, odborných učilíšť, vzdelávacích agentúr a dve vysoké školy
  • pomerne nízka cena práce
  • malé znečistenie životného prostredia, neexistencia výrob s nebezpečným odpadom
  • priateľské prostredie pre život a podnikanie
 

  Trasy diaľnice D1 a železnice Bratislava – Žilina prechádzajúce mestom  sú súčasťou hlavných európskych ťahov. Výhodou je blízkosť hranice s Českou republikou. Vojenské letisko v Trenčíne je možné využívať aj na civilné účely (napr. charterové lety). Medzinárodné letiská: Bratislava 120km, Viedeň 170km.

MERINA TEXTIL  

WEB DESIGN BY LFABRICA SK
NAPÍŠTE NÁM
Ak máte viac otázok, podnetov alebo návrhov na zlepšenie, napíšte nám.>

MERINA, Priemyselný Park
M.R. Štefánika 19
911 60 Trenčín
Slovenská Republika
 
Ing.Juraj Beck
TEL: 00421 32 7414 410
MOBIL: 0903/402773
E-MAIL: juraj.beck@merina.sk
 
Martina Staníková
TEL: 00421 32 7414 216
E-MAIL: martina.stanikova@merina.sk
 
Milan Vitázek
TEL: 00421 32 7414 415
MOBIL: 0903/265086
 
FAX: 00421 32 7433893