Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 17.1.2022.
Meniny má Nataša, zajtra Bohdana.

logo

Dajte o sebe vedieť

Bilancia roka 2021 z hľadiska evidencie obyvateľstva v Bytči.


Počet obyvateľov mesta Bytča a jeho mestských častí k 31.12.2021 bol 11 454, čo je o 11 občanov viac ako v roku 2020. Usadiť sa v Bytči rozhodlo 184 osôb (84 mužov a 100 žien), čo je oproti roku 2020 o 50 osôb viac. Odsťahovalo sa 155 osôb z toho 73 mužov a 82 žien. Páry sa sobášili aj napriek obmedzeniam svadobných hostín pre pandémiu. Za uplynulých dvanásť mesiacov si povedalo áno 103 dvojíc, čo je o 20 dvojíc viac ako v roku 2020. Oproti roku 2020 stúpol aj počet rozvodov – z 12 na 24... » čítaj viac » 13.1.2022


Oznam

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v spolupráci s Mestom Bytča začíname očkovať v našej ambulancii: MUDr. Vladimír Louda,  proti ochoreniu COVID-19  a to všetkých občanov od dovŕšeného 5. roku života. Očkujeme očkovacou látkou Comirnaty od firmy Pfizer.

Očkujeme aj dospelých a seniorov.

Nájdete nás  na ulici S.Sakalovej 190 /bývalá budova Makyty/na 1. poschodí.

Na očkovanie sa môžete prihlásiť cez portál:  ecasenka.sk , alebo telefonicky na čísle: 041/3916304


12.1.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 26.01.2022 07:30 do: 26.01.2022 17:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe - link


11.1.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme že v termíne od: 04.02.2022 07:30:00 do: 04.02.2022 15:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe - link


11.1.2022

NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA BYTČA

primatorfoto.jpgVážení spoluobčania, milí Bytčania,
obdobie sviatočných dní je za nami. Verím, že ste si oddýchli, načerpali sily a prežili pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších. Práve začiatok roka je čas, kedy sa poohliadneme za tým minulým. Rok 2021 bol náročný, ale faktom však je, že sme sa naučili vážiť si to, čo sme považovali za samozrejmosť. Dokázali sme sa zomknúť a pomáhať si navzájom, pretože práve pomoc je základom ľudskej spolupatričnosti. Veľa energie a času sme venovali aktivitám spojených na ochranu zdravia, prekonávali sme rôzne prekážky, ale aj napriek tomu sa nám podarilo zrealizovať niekoľko projektov a tým posunúť kvalitu života v našom meste zase o niečo vyššie. Preto som šťastný a hrdý, že v roku 2021 boli aj pozitívne zmeny v živote nášho mesta. Situácia s koronavírusom nás neodradila. Práve naopak, venovali sme pozornosť aj príprave nových zámerov a projektov, stanovili sme si nové úlohy a ciele, ktoré chceme v záujme mesta plniť. Spája nás spoločná ambícia v rozvoji mesta a verím, že rok 2022 bude úspešnejší pre mesto i pre jeho obyvateľov.
Do nového roku 2022 vstupujeme síce stále s obmedzeniami, ale dúfam, že tie sa budú postupne uvoľňovať a že sa čoskoro vrátime k našim bežným životom, aby sme si mohli plniť svoje sny, plány a očakávania v súkromnom a aj v pracovnom živote.
Dovoľte mi teda na záver zaželať vám všetkým úspešný nový rok 2022.

S úctou Miroslav Minárčik

Kominar_2022.png


5.1.2022

OZNAMY - daň z nehnuteľností, poplatok TKO

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, u p o z o r ň u j e občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

v termíne do 31.01.2022

 

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak NADOBUDOL do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu , byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

Podať daňové priznanie do 31.01.2021 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému ZANIKLO  vlastníctvo k nehnuteľností, t.j PREDAL , prípadne DAROVAL napr. pozemok , stavbu, byt a iné) kúpou, darovaním a pod.

Priznanie k dani z nehnuteľností daňovníci môžu podať poštou, elektronicky alebo osobne na tlačive PRIZNANIE k dani z nehnuteľností /žlté tlačivo/na mestskom úrade č. dv. 6 v stránkové dni.  /tlačivá nájdete v prílohe oznamu, na stránke MFSR alebo na č. dverí 6/.

STRÁNKOVÉ DNI:

PONDELOK:        8.00h. – 15,30h.

UTOROK:              8.00h. – 15,30h.

STREDA:               8.00h. – 16,00h.

ŠTVRTOK:             Nestránkový deň

PIATOK:                 8.00h. – 15.00h.

Prestávka na obed: 11,30h.  – 12,00h.

V prípade otázok k dani z nehnuteľností sa prosím informujte telefonicky na tel. č. 041/5073934.

Oznámenie o vzniku , zániku a zmene poplatku za TKO – smeti môžu poplatníci zasielať e-mailom na adresu: alena.latosova@bytca.sk resp. osobne na č. dverí 5 , tel. č. 041/5073918.

 

Dokumenty na stiahnutie:

icopdf 01_Priznanie_komplet_tlačivo - editovateľné (PDF, 1 MB)

icopdf Daň_tlačivo a prílohy (PDF, 5 MB)

icopdf Dohoda spoluvlastníkov (PDF, 470 KB)


5.1.2022

OZNAM

Dňa 30. 12. 2021 boli Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiline vyhlásené veterinárne opatrenia z dôvodu nálezu domácej hydiny (kura domáce) v mestskej časti Malá Bytča pozitívnej na vtáčiu chrípku. Týmto nálezom Mesto Bytča a mestské časti Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice, Hliník nad Váhom, Hrabové spadajú do ochranného pásma v ktorom je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí (andulky, papagáje ap.)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina vydala nariadenie vykonať do 5. 1. 2022 súpis všetkých chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí vrátane približných počtov chovaného vtáctva.

Počet  kusov hydiny holubov a iného vtáctva je potrebné nahlásiť na  Mestský úrad v Bytči na e-mailovú adresu katarina.gulasova@bytca.sk, vojtech.horvat@bytca.sk  obratom alebo na tel. číslo  041/ 507 39 27 počas úradných hodín , alebo písomne na základe vypísanej tabuľky k súpisu vtáctva, ktorá bude doručená do rodinných domov.

Tabuľka na stiahnutie (link)

V prípade vážnych dôvodov, choroba, dovolenka ap. je možné súpis vtáctva nahlásiť v lehote do 19. 1. 2022.

Opatrenia v plnom znení sú zverejnené aj na úradnej tabuli Mesta Bytča.

Plné znenie opatrení (link)


4.1.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 26.01.2022 07:30 do: 26.01.2022 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe - link.


4.1.2022