RÚVZ | Humenné


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Humennom

Ul. 26. novembra č. 1507/2
066 18 Humenné


Úradné hodiny podateľne

pracovné dni:
8:00 hod. - 15:00 hod.


IČO : 006 110 18

telefón: 057 / 775 27 94
fax: 057/788 05 00
e-mail:
hn.ruvz@uvzsr.sk
web: www.ruvzhe.sk

bankové spojenie :
IBAN:
SK88 8180 0000 0070 0013 4641


zoznam dlžníkov
objednávky
faktúry
výročné správy
verejné obstarávanie

register majetku štátu
www.majetokstatu.sk

Vítajte na stránke www.ruvzhe.sk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územné obvody okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

Správne poplatky - súbor pdf
Sadzobník úhrad za poskytovanie odborných služieb-platný od 1.4.2015
- súbor PDF
Činnosť úradov verejného zdravotníctva - čítajte tu
Výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky ARO - súbor PDF
Skúšky odbornej spôsobilosti - čítajte tu
OČKOVACÍ KALENDÁR 2019

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom je od 1.1.2012 zriadená
Poradňa očkovania, ktorá svoju činnosť vykonáva každú stredu v čase 8,00 – 15,00 hod.
V prípade potreby Vám informácie o očkovaní poskytnú pracovníčky oddelenia epidemiológie každý pracovný deň.

Webstránka bola aktualizovaná
11. november 2019

Hlavná stránka | O nás | Informácie | Oddelenia | Nebezp.výrobky | Dokumenty | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu