Chrípka - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Chrípka

Oddelenia > Info Ep

Chrípka – najnákazlivejšie infekčné ochorenie


Chrípka je akútne vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou.

Ochorenie prichádza náhle, z plného zdravia s vysokou teplotou, triaškou, únavou, bolesťami svalov, kĺbov, hlavy, suchý a dráždivý kašeľ, bolesť za hrudou kosťou. Pôvodcom nákazy je vírus, ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 1933. Poznáme 3 základné typy vírusov chrípky : chrípkové vírusy typu A – infikujú cicavce (ľudí) a vtáctvo, chrípkové vírusy typu B a C – infikujú výhradne ľudí. Podľa toho, aký vírus v populácii cirkuluje je priebeh ochorenia prudký - typ A alebo pozvoľný - typ B, C. Chrípkový vírus typu A je najviac zodpovedný za epidémie a pandémie, pretože môže podliehať výraznej antigénnej zmene. Inkubačná doba je 1 – 2 dni, zdrojom nákazy je chorý človek. Samostatné ochorenie na chrípku sa často komplikuje zápalom priedušiek a pľúc. Doba liečenia sa predlžuje a liečba sa musí zintenzívniť.

Chrípka je najčastejšou infekciou a je to jedno z najnákazlivejších ochorení, ktoré postihuje ľudí. Patrí medzi ochorenia so závažnými zdravotnými a ekonomickými následkami. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že každoročne chrípkové epidémie postihnú 5-15% svetovej populácie, pričom u 3-5 miliónov obyvateľov má ochorenie závažný priebeh a 250 000 - 500 000 osôb na chrípku zomrie.

Každý rok sa v Slovenskej republike zaznamená 1 až 2 milióny prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení a dochádza ku vzniku epidémie, ktorá postihuje takmer celé územie. K nástupu chrípky, ako aj k nástupu iných chrípke podobných respiračných ochorení dochádza každoročne neskoro na jeseň.

Očkovanie je stále najefektívnejším prostriedkom na predchádzanie tohto ochorenia. Dôvodov, prečo očkovať proti chrípke je veľa. Očkovanie chráni rizikové skupiny (osoby s chronickými ochoreniami srdca a ciev, pľúc, obličiek, metabolickými chorobami, ako je napr. cukrovka) a detí pred komplikáciami a aj úmrtím. Zdravé osoby chráni pred ochorením, neprítomnosťou v zamestnaní a tiež pred komplikáciami, ktoré bývajú časté aj u inak zdravých osôb.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke u rizikových skupín a starších ľudí na 75% a u celej populácie na 30%.

Vzhľadom na to, že vírusy chrípky sa každoročne menia, je nutné každoročné očkovanie.

Od konca septembra a začiatku októbra sa začína hlavné očkovanie proti chrípke. Pre záujemcov je aktuálne až do konca februára alebo kým sa nezačne chrípková epidémia. Ochranný efekt nastupuje po 10 – 14 dňoch po zaočkovaní chrípkovou vakcínou, kedy stúpne hladina protilátok proti vírusu v tele. Chráni pol roka, určitá bunková imunita trvá aj dlhšie. Jeden rok je najviac chrípkových ochorení v januári inokedy sa hlavné chrípkové obdobie presunie až na marec. Pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať už v septembri, nemusí byť vakcína v marci najúčinnejšia. Vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u detí do stehenného svalu. Vakcína proti chrípke patrí medzi lieky vydávané v lekárni na lekársky predpis. Zaočkovať nás môže iba zdravotnícky pracovník (lekár alebo zdravotná sestra). Odporúča sa simultánne očkovanie proti chrípke a pneumokokovej infekcii

Zdravotné poisťovne každý rok už ponúkajú svojim poistencom očkovaciu látku proti chrípke bezplatne. Prispievajú tak k snahe Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorého epidémii chrípky zabráni vysoký počet zaočkovaných. V západnej Európe sa dá ročne zaočkovať asi dvadsať percent obyvateľov. Na Slovensku len asi 12 percent.

Čím viac ľudí sa dá proti chrípke zaočkovať, tým menšia je pravdepodobnosť vzniku chrípkovej epidémie. Keď sa dá zaočkovať jeden pacient z desiatich je pravdepodobné, že sa chrípka rozšíri u deviatich, keď sa zaočkujú šiesti, má rozšírenie chrípky oveľa nižšiu pravdepodobnosť. Prvé vakcíny dodávajú do lekární od septembra a ich spotreba je najvyššia do decembra.

Chrípkové kmene vírusu neustále mutujú, zloženie očkovacej látky je preto iné každú sezónu. Určuje ho Svetová zdravotnícka organizácia začiatkom roka podľa toho, aký typ chrípky sa objavil v predošlej sezóne.

Zloženie chrípkových vakcín, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010-2011 odporučili experti Svetovej zdravotníckej organizácie a Výbor pre humánne lieky:

  • A/California/7/2009 (H1N1)-like virus; (pandemický kmeň)

  • A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus;

  • B/Brisbane/60/2008-like virus.


Všetky očkovacie látky registrované v Slovenskej republike obsahujú tri kmene vírusu chrípky zhodné, resp. antigénne podobné s tými, ktoré pre chrípkovú sezónu 2010 - 2011 odporučila SZO. Pandemický kmeň vírusu chrípky A/California/7/2009 (H1N1) je identický s pandemickým vakcinálnym kmeňom vírusu chrípky, ktorým sa očkovalo proti pandemickej chrípke. Očkovacie látky sú bezpečné a účinné.

Očkovanie sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky. Deti vo veku do 8 rokov (SZO), ktoré v minulosti ešte neboli očkované a imunokompromitované osoby by mali dostať dve dávky očkovacej látky s odstupom jedného mesiaca.
Medzi opatrenia na zabránenie šírenia chrípky patrí aj izolácia chorého a zákaz návštev. Ak dôjde v škole k minimálne 25% neprítomnosti žiakov pre chorobu preruší sa vyučovanie. Ak dôjde k epidemickému výskytu ochorení v okrese Humenné, môže Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom nariadiť zákaz zhromažďovania, kultúrnych a športových podujatí, karnevalov, plesov a rôznych iných akcií, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky