Informácie o koronavíruse - call centrum - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Informácie o koronavíruse - call centrum

Oddelenia > EPIaPZaVkZKontakty prístupné pre verejnosťRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom - 0908 440 174
(aktívne počas pracovných dní od 8,00 hod. do 15,00 hod.)

K dispozícii je aj e-mailový kontakt: hn.htc@uvzsr.sk

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky