Kontakt - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Poštová adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Humennom
Ul. 26. novembra č. 1507/2
066 18 HumennéWEB

e-mail: hn.ruvz@uvzsr.sk
web:
www.ruvzhe.sk


GPS súradnice

48°56'6.04"N
21°54'21.96"E

Odkazovač pre správcu webstránky
Kontakty :

Telefón

Mobil

E-mail

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej
hygieničky a GTSÚ
Mgr. Lenka Lesňáková

057/775 27 94

0915 922 712

hn.riaditel@uvzsr.sk
hn.ruvz@uvzsr.sk

Zástupca regionálnej hygieničky
Ing. Peter Čurlej

057/775 50 45

0907 573 635

hn.hzp@uvzsr.sk
hn.curlej@uvzsr.sk

Sekretariát
Bc. Monika Čupáková

057/775 27 94

0905 508 659

hn.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Mgr. Mária Halušková

057/775 27 94

0905 508 659

hn.osobnyurad@uvzsr.sk
hn.ekonom@uvzsr.sk

Podateľňa
Božena Gubová

057/775 27 94

---

hn.sekretariat@uvzsr.sk

Hygiena výživy
MVDr. Martin Makara

057/775 27 94

0918 590 048

hn.hv@uvzsr.sk
hn.makara@uvzsr.sk

Hygiena detí a mládeže
PhDr. Mgr. Jana Belcáková, MPH, MHA

057/775 27 94

0917 610 625

hn.hdm@uvzsr.sk
hn.belcakova@uvzsr.sk

Hygiena životného prostredia a zdravia
Ing. Peter Čurlej

057/775 50 45

0907 573 635

hn.hzp@uvzsr.sk
hn.curlej@uvzsr.sk

Preventívne pracovne lekárstvo
Ing. Vladimír Dzan

057/775 27 94

0917 608 554

hn.ppl@uvzsr.sk
hn.dzan@uvzsr.sk

Poradenské centrum OaPZ
Milena Lobová

057/788 05 40

---

---

Oddelenie epidemiológie
Mgr. Lenka Lesňáková

057/775 26 07

0908 440 174

hn.lesnakova@uvzsr.sk
hn.epi@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Mgr. Lenka Lesňáková

057/788 05 40

---

hn.lesnakova@uvzsr.sk
hn.poradna@uvzsr.sk

FAX

057/788 05 00

Telefónny zoznam zamestnancov RÚVZ so sídlom v Humennom

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky