Odborová organizácia - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Odborová organizácia


ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
PRI REGIONÁLNOM ÚRADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V HUMENNOM


Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18 Humenné 1
org. č.: 0113-70202

zastúpená PhDr. Mgr. Janou Belcákovou, MPH, MHA
predsedníčkou výboru ZO SOZ ZaSS

kontakt: 057/775 27 94


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky