Podlimitné zákazky r.2013 - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Podlimitné zákazky r.2013

Dokumenty > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky

- Podlimitné zákazky 2013 -


  • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Ž.z. o verejnom obstarávaní.

  •   Informácia o otváraní častí ponúk "Kritériá"

 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

  •   Informácia o otváraní častí ponúk "Ostatné"

 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

  •   "Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Humennom formou stravných poukážok"

 Výzva na predkladanie ponúk
 Súťažné podklady

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky