Úradná tabuľa - RÚVZ | Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA


Platné povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Povolenie - Nemocnica Snina, s.r.o. - zverejnené dňa 2.10.2020
Povolenie - Nemocnica A. Leňa Humenné - zverejnené dňa 22.10.2020
Povolenie - SČK, územný spolok Humenné - zverejnené dňa 13.11.2020
Povolenie - SČK, územný spolok Snina
- zverejnené dňa 13.11.2020
Povolenie - ZSS Slnečný dom, Humenné
- zverejnené dňa 13.11.2020
Povolenie - Detský Ados s.r.o.
- zverejnené dňa 19.11.2020
Povolenie - DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Humenné - zverejnené dňa 23.11.2020
Povolenie - DZS - M.K.TRANS, s.r.o., Medzilaborce
- zverejnené dňa 23.11.2020
Povolenie - Detský Ados s.r.o. - zverejnené dňa 1.12.2020
Lemar Bau s.r.o. (Humenné) - zverejnené dňa 13.1.2021
Lemar Bau s.r.o. (Medzilaborce) - zverejnené dňa 14.1.2021
Povolenie - PEGAR, s.r.o. (Humenné) - zverejnené dňa 19.1.2021


Povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Alpha medical, s.r.o.
- zverejnené dňa 22.10.2020


*Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR*


*
Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Humennom - tieto linky:*
vyhlášky RÚVZHE - link 1
vyhlášky RÚVZHE - link 2


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky