VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. CIS 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
vitajte
 
ponuka prácponuka prác
.Autorizovaná osoba SK11.Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052
 
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk