Header image
KLÁŠTOR NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE:
kontemplatívny kláštor s pápežskou klauzúrou
line decor
                          Rád klarisiek kapucínok na Slovensku, sídlo: Kopernica 98, 967 01 Kremnica
line decor

 

 
  

 
 

NÁŠ KLÁŠTOR

          V roku 1782 zrušil rakúsko-uhorský cisár Jozef  II. všetky kontemplatívne rády na svojom území - medzi nimi aj klarisky v Bratislave a Trnave. Od tých čias u nás neboli vhodné podmienky pre tento spôsob života. Kto cítil takéto povolanie, mohol ho realizovať iba v zahraničí.
        Po roku 1990 opäť ožila nádej na obnovu tohto spôsobu života. Po dlhšom hľadaní vhodného miesta nám otec biskup Rudolf Baláž  ponúkol možnosť pôsobiť na území jeho diecézy v obci Kopernica neďaleko Kremnice. Po zvážení všetkých okolností sme túto ponuku prijali a začali sme s prípravou a výstavbou nového kláštora.
       Dňa 24. 11. 2001 bol kláštor spolu s kaplnkou sv. Kláry  posvätený a zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.


 

MAKETA KLÁŠTORA
Plánovaná výstavba kláštora v Kopernici
KLÁŠTOR
Súčasná podoba postaveného kláštora
KONSEKRÁCIA
Kláštor Klarisiek kapucínok (Kopernica)