VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEAutorizovaná osoba MVRR SR reg. č. SK 11Akreditované skúšobné laboratórium na skúšanie potrubných systémov č.: S 052Counter
VUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIEVUIS - VODOVODY A KANALIZÁCIE
profil spoločnostiosvedčeniaponuka práccenyreferenciekontakty
kontakty

Adresa spoločnostiVUIS - Vodovody a kanalizácie, spol. s r.o.
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
Poštová adresa:Lamačská cesta 8, 845 01 Bratislava
(vstup od ul. K Železnej studienke)
Tel.00 421 (0)2 54771315
E-mailvuis-vak@ba.psg.sk
IČO173 102 11
DIČSK2020311975
ZapísanýObchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 624
Konateľ a vedúci autorizovanej
osoby SK 11
Ing. Ján Pašek
tel.: 00 421 (0)903 587 710
Konateľ a zástupca vedúceho
autorizovanej osoby SK 11
Ing. Robert Pašek
tel.: 00 421 (0)903 194 358
Vedúca akreditovaného
skúšobného laboratória S 052
Ing. Priska Pašeková
tel.: 00 421 54771315
Telefonické objednávanie
terénnych skúšok
tel.:00 421 (0)903 194 358 alebo 00 421 (0)904 415 235
GPS N: 48.1714, E 17.0751
Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava    Telefón:  +421 2 547 71 315    E-mail:  vuis-vak@ba.psg.sk