OVERTE SI
Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Technické špecifikácie

Technické špecifikácie

Základné informácie

Základné prístupové parametre siete Slovanet pre telefonické a ADSL pripojenie, sieťové adresy dôležitých serverov.

Tarifikácia telefonického pripojenia

Prehľad prístupových oblastí pre telefonické (dial-up) pripojenie do internetu a informácie o tarifikácii volania na prístupové číslo 0819 000 011.

Prístupové uzly

Zoznam prístupových uzlov verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovanet pre pripojenie pevnou linkou (digitálnym okruhom) a bezdrôtovou linkou.

Technické špecifikácie rozhraní a služieb

Technické informácie poskytované v zmysle Zákona č.610/2003 o elektronických komunikáciách.

Zásady férového používania

Podmienky poskytovania vybraných internetových programov pre určité technológie alebo lokality: