OVERTE SI
Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Technické špecifikácie > Technické špecifikácie rozhraní a služieb

Technické špecifikácie rozhraní a služieb

Technické informácie poskytované v zmysle Zákona č.610/2003 o elektronických komunikáciách:

Dátové rozhrania

Technická špecifikácia digitálnych dátových rozhraní

Technická špecifikácia rozhraní

Technická špecifikácia ISDN digitálnych rozhraní BRI, PRI a analógového rozhrania FXS

ISDN služby

Technická špecifikácia ISDN doplnkových služieb poskytovaných na rozhraní BRI a PRI, teleslužby, transportné služby, tóny a hlásky

Antispamová politika

Ochrana formou čiernych listín (blacklists)