OVERTE SI
Hlavná stránka > Zákaznícka zóna > Faktúry a platby

Faktúry a platby

Faktúra a Stav účtu

Spolu s faktúrou je vám doručovaný aj dokument Informáciu o stave účtu (tzv. saldo), ktorý obsahuje súhrnný prehľad vystavených faktúr alebo dobropisov a prijatých úhrad za posledné obdobie a na konci výšku vášho aktuálneho preplatku alebo sumu k úhrade ku dňu vystavenia. Viac informácií

TIP: Ak ste faktúry doteraz uhrádzali trvalým príkazom, vaše platby bude potrebné upraviť. Odporúčame vám, zrušte trvalý príkaz a prejdite teraz na výhodnejšiu platbu inkasom, vďaka čomu sa vaše platby automaticky prispôsobia aj budúcim zmenám DPH. Ak predsa len zostanete pri trvalom príkaze, upravte si, prosím, výšku platby na základe Vašej novej faktúry. Ak už platbu inkasom používate a mali ste nastavený limit platby zhodný s výškou paušálu, zvýšte váš inkasný limit s rezervou aspoň o 10 %. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Elektronická faktúra a elektronické doručovanie dokumentov

Zmeňte si spôsob doručovania vašich faktúr v elektronickej podobe priamo na vašu e-mailovú adresu. Elektronické faktúry zvýšia váš komfort a ich aktiváciou navyše prispejete k šetreniu životného prostredia. Viac informácií

Platby - prehľad možností

Platba inkasom - univerzálny komfort a istota

Platba inkasom je lacný a najkomfortnejší spôsob úhrady pre všetky typy služieb. Pri platbe inkasom budú vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani každý mesiac zadávať platobné príkazy, ani meniť trvalé príkazy pri zmene DPH. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Ako platiť inkasom

Platba trvalým príkazom - pre paušálne služby

Platba trvalým príkazom je lacný a komfortný spôsob úhrad, vhodný však len pre služby, ktoré majú pravidelný paušálny poplatok s nemennou výškou, čiže bez akýchkoľvek poplatkov za minúty alebo prenesené dáta navyše. Pri platbe trvalým príkazom budú vaše faktúry uhrádzané automaticky, načas, presne a bezpečne. Už nebudete musieť vypisovať šeky, chodiť na poštu alebo do banky, ani opakovane zadávať platobné príkazy. Ani sa už nemusíte obávať, že urobíte pri platbe chybu. Ako platiť trvalým príkazom

Platba prevodom

Vaše faktúry môžete samozrejme uhrádzať aj bežným prevodom, čiže podaním príkazu na úhradu vo vašej banke - osobne alebo cez internetbanking. Pre platbu použite údaje z vašej faktúry. Zo zoznamu účtov Slovanetu na vašej faktúre vyberte najlepšie ten, ktorý je vo vašej banke. Ak sa vaša banka v zozname nenachádza, zvoľte si ľubovoľný z uvedených účtov. Dôležitý je tiež variabilný symbol. Aby ste nemuseli každý mesiac podávať platobný príkaz, odporúčame vám prejsť na platbu inkasom.

Platba poštovou poukážkou

Ak ešte stále nemáte bankový účet alebo nevyužívate jeho všetky výhody, vaše faktúry môžete uhrádzať aj poštovou poukážkou. Na požiadanie vám môžeme k faktúre prikladať predvyplnenú poukážku. Upozorňujeme vás však, že platba poštovou poukážkou je pre vás výrazne drahšia ako platba  bankovým prevodom a aj trvá oveľa dlhšie, preto vám odporúčame prejsť na niektorú z vyššieuvedených bezhotovostných platieb.

Čísla účtov

Vaše úhrady poukazujte na niektorý z účtov spoločnosti Slovanet:

  • Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125 / 1100
  • Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 017 569 4606 / 0900
  • VÚB, číslo účtu: 156 097 4158 / 0200
  • ČSOB, číslo účtu: 8010 - 031 101 8283 / 7500

Pri platbe uveďte variabilný symbol, ktorý nájdete na vašej faktúre.

Kontakt pre vaše otázky

Ohľadom otázok k platbám za vaše faktúry sa prosím obracajte na oddelenie fakturácie:

  • platby@slovanet.net
  • tel.: 02 / 208 28 208 (voľba č. 5, v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:00)
    • z liniek Slovak Telekomu a miest mimo Bratislavy* môžete voliť miestne tel. číslo 28 28 208
  • fax: 02 / 208 28 622